BØK 3551, Studieuke 12, Del 4 Bedre modeller for kostnadsfordeling og kalkulasjon

April 19, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss ukens tema som er Aktivitetsbasert kostnadsstyring – en konseptuell tilnærming


Pensum
Gjønnes & Tangenes kapittel 9.1-9.10


Lengde: 12:04


00:0000:00

BØK 3551, Studieuke 13, Del 4 Bedre modeller for kostnadsfordeling og kalkulasjon

April 19, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss ukens tema som er Aktivitetsbasert kostnadsstyring – en praktisk tilnærming


Pensum
Gjønnes & Tangenes kapittel 9.11-9.16


Lengde 10:03


00:0000:00

BØK 3551, Studieuke 14-15, Eksamensforberedelser

April 19, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss periodens tema som er eksamensforberedelser.


Lengde 02:59
00:0000:00