BØK 3551, Studieuke 13, Del 4 Bedre modeller for kostnadsfordeling og kalkulasjon

April 19, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss ukens tema som er Aktivitetsbasert kostnadsstyring – en praktisk tilnærming


Pensum
Gjønnes & Tangenes kapittel 9.11-9.16


Lengde 10:03


00:0000:00

Facebook Comments: