BØK 3551, Studieuke 12, Del 4 Bedre modeller for kostnadsfordeling og kalkulasjon

April 19, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss ukens tema som er Aktivitetsbasert kostnadsstyring – en konseptuell tilnærming


Pensum
Gjønnes & Tangenes kapittel 9.1-9.10


Lengde: 12:04


00:0000:00

Facebook Comments: